Showing posts with label Result. Show all posts
Showing posts with label Result. Show all posts

Monday, March 31, 2014

Qualified Applicants for Part III Examination (April 4, 2014)

Congrats sa lahat ng nkapasa sa PUPCLEE, sana ksama sa list yung mga nakapalitan ko ng emails noon na magte-take din daw ng PUPCLEE. Sana nakatulong yung mga sagot ko sa mga tanong nyo para makapasa. Best of luck, this is just the beginning of your journey :)

Pakiclick nalang nito.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...